Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde döllenme

Menideki en kaliteli spermlerden biri seçilir. Sperm hücresinin kuyruğu hareketsizleştirilir ve çok hassas mikroskopik enjektörle alır. Sperm enjektör ile yumurta hücresinin içerisine yerleştirilir. Bu işlemden önce yumurta etrafındaki hücreler temizlenir. Olgun yumurta metafaz 2 aşamasında olmalıdır, metafaz 2 aşamasında olan yumurta hücresi seçilerek döllenme işlemi gerçekleştirilir. Aşağıdaki videoda mikroenjeksiyon işleminin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

Hangi hastalarda mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi uygulanır?
– Sperm sayısı çok az, azoospermi, mikro TESE ile sperm elde edilen hastalar
– Sperm şeklinde, morfolojisinde ileri derecede (%95’ten fazla) bozukluk olan hastalar
– İnfertilite sebebi olarak antisperm-antikorlar düşünülen hastalar
– Daha önce klasik IVF yöntemi ile başarısız olan hastalar
– Preimplantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalar
– Nedeni açıklanamamış infertilite hastaları

Mikroenjeksiyon ile döllenme kesin oluşur mu?
Mikroenjeksiyon yönteminde sperm mikroskopik yöntemlerle “zorla” yumurta hücresinin içerisine yerleştirilmesine rağmen her zaman döllenme oluşmaz. Sperm ve oosit kalitesi döllenme başarısını etkiler. Bu nedenle daha kaliteli spermleri seçebilmek için yeni yöntemler geliştirilmeye çalışılmktadır, IMSI yöntemi gibi. Sperm kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden birisi de embriyoloji uzmanının (embriyolog) tecrübesidir.

Mikroenjeksiyon yaptıranlarda gebelik şansı ne kadardır?
Mikroenjeksiyon yani ICSI yönteminde döllenme ve gebelik oranları normal IVF yöntemine göre biraz daha fazladır. Ancak yine başarıyı etkileyen en önemli faktör anne yaşı ve yumurtalık kapasitesidir.

Leave a Reply